Kamerni teatar 55

Category
Kamerni teatar 55 osnovan je 1955. godine na tragu novih teatarskih kretanja u Evropi toga vremena. Osnivač teatra je bio istaknuti sarajevski pozorišni stvaralac Jurislav Korjenić (1914 – 1974.). Kamerni teatar 55 od osnivanja do danas njeguje istraživački, eksperimentalni model teatarskog izraza. U sastavu Kamernog teatra 55 djeluje galerija “Gabrijel” i gudački kvartet Kamernog teatra. Posebno mjesto u istoriji teatra zauzimaju godine agresije i opsade kada je uprkos nemogućim uvjetima izvedeno 28 premijera visokih umjetničkih performansi i kada je teatar bio jedno od najznačajnijih gradskih središta «kulturnog otpora agresiji». Predstave počinju od 20:00 sati.

Kontakt informacije

Radno vrijeme

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

Please follow and like us: