Javni pozivi Dokumentacija sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15

Javni pozivi 

Preliminarna lista aplikanata zakljucno sa 01.02.2024

 

KALENDAR OBJAVE JAVNIH POZIVA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KS

Kalendar javnih poziva

Odluka o utvrđivanju kalendara objave javnih poziva u TZ

 

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 2024 – 2

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA

Obrazac prijave final

STRATEGIC ROUTE LIST

Avio saobracaj odluka

 

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 2024

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA

Obrazac prijave

STRETEGIC ROUTE LIST Appendix 1.

ODLUKA o izboru avio kompanije po Programu Vlade KS_BHS

 

OTVORENI JAVNI POZIV ZA INTERVENTNE PROJEKTE KOJI DOPRINOSE RAZVOJU TURIZMA U KANTONU SARAJEVO ZA 2023. I 2024. GODINU

Odluka o privremenoj obustavi otvorenog JP za interventne projekte koji doprinose razvoju turizma u Kantonu Sarajevo za 2023. i 2024. godinu

Odluku o odabiru korisnika za sufinansiranje na osnovu provedenog otvorenog JP za interventne projekte

Tabela aplikanata koji nisu predloženi za sufinansiranje po otvorenom JP za interventne projekte

ODLUKA KOMISIJE PO PRIGOVORIMA JP ZA OTVORENE INTERVENTNE PROJEKTE

Preliminarna lista zaključno sa 05.01.2024

Odluka o odabiru korisnika za sufinasiranje na onovu provedenog otvorenog JP interventne projekte 23

Tabela aplikanata koji nisu predloženi za sufinansiranje po otvorenom interventnom JP 23

Dopuna Odluke o odabiru korisnika za sufinansiranje

Preliminarna lista zaključno sa 14.12.2023.

Odluka o odabiru korisnika za sufinansiranje na osnovu provedenog otvorenog JP za interventne projekte koji doprinose razvoju turizma u KS za 2023. i 2024. godinu

Preliminarna lista zaključno sa 06.11.2023.

OTVORENI JAVNI POZIV ZA INTERVENTNE PROJEKTE

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_ 2_Projektni prijedlog

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_ 4_Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

Obrazac_ 5_De minimis

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA

Obrazac prijave

Lista strateških ruta

JP 7_2023 SARAJEVO WINTER FEST_07.09.23.

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 7-2023 SARAJEVO WINTER FEST 2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP 7-2023 Sarajevo Winter Fest

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP 7-2023 Sarajevo Winter Fest

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_4_ Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP

Obrazac_5_Lista za provjeru dokumentacije

Odluka o izboru avio-kompanija BHS

PONOVNI JAVNI POZIV 5-2023 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka o odabiru korisnika sredstava po PONOVNOM JP 5-23 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po PONOVNOM JP 5-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po PONOVNOM JP 5-2023

PONOVNI JAVNI POZIV 5-2023 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_4_ Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP

Obrazac_5_Lista za provjeru dokumentacije

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA

REZULTAT JAVNOG POZIVA ZA SUBVENICIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA

Obrazac prijave final

PUBLIC CALL FOR SUBSIDIZING OF AIR TRAFFIC

Application form final

STRETEGIC ROUTE LIST Appendix 1.

JAVNI POZIV 6/2023

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP- 6-23

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP 6-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP 6-2023

JAVNI POZIV 6-2023

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_4_ Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP

Obrazac_5_Lista za provjeru dokumentacije

JAVNI POZIV 5/2023 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 5-23 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP 5-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP 5-2023

JAVNI POZIV 5-23 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_4_ Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP

Obrazac_5_Lista za provjeru dokumetacije

PONOVNI JAVNI POZIV 1/2023 Razvoj specifičnih oblika turizma 05.05.2023.

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 1-2023 RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA (ponovni jp)

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP1-23 RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA (ponovni jp)

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP1-23 RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA

JAVNI POZIV 3-2023 Razvoj specifičnih oblika turizma (PONOVNI JP)_05-05-2023

Obrazac_1_Prijava na PONOVNI JP 1_2023

Obrazac_2_Projektni prijedlog za PONOVNI JP 1_2023

Obrazac_3_Budzet za projekat za PONOVNI JP 1_2023

JAVNI POZIV 4/2023 SARAJEVO SUMMER SPORT FEST – PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 4-23 SARAJEVO SUMMER SPORT FEST 2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP 4-23 SARAJEVO SUMMER SPORT FEST

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP 4-23 SARAJEVO SUMMER SPORT FEST (2)

JAVNI POZIV 4_2023_OBJAVA

Obrazac_1_Prijava na JP 4_2023

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP 4_2023

Obrazac_3_Budzet za projekat po JP 4_2023

JAVNI POZIV 3/2023 SARAJEVO SUMMER FEST

Odluka o odabiru korisnika sredstava po ponovnom JP 3-2023 SARAJEVO SUMMER FEST 2023.

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po ponovnom JP3-23 SARAJEVO SUMMER FEST

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po ponovnom JP3-23 SARAJEVO SUMMER FEST

Ponovni Javni poziv 3-2023 SARAJEVO SUMMER FEST

Obrazac_1_Prijava-na-ponovni_JP-3_2023

Obrazac_2_Projektni-prijedlog-za-ponovni_JP-3_2023

Obrazac_3_Budzet-za-projekat-po-JP-3_2023

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 3-2023 SARAJEVO SUMMER FEST 2023.

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP3-23 SARAJEVO SUMMER FEST

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP3-23 SARAJEVO SUMMER FEST

Javni poziv 3_2023 SARAJEVO SUMMER FEST

Obrazac_1_Prijava na JP 3_2023

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP 3_2023

Obrazac_3_Budzet za projekat po JP 3_2023

PONOVNI JAVNI POZIV 1/2023 Razvoj specifičnih oblika turizma

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA za sufinansiranje projekata po ponovnom JP 1_23 Razvoj specificnih oblika turizma

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po PONOVNOM JP 1_23 Razvoj specificnih oblika turizma

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po PONOVNOM JP 1_23 Razvoj specificnih oblika turizma

PONOVNI Javni poziv 1_2023 Razvoj specificnih oblika turizma

Obrazac_1_Prijava na PONOVNI JP 1_2023
Obrazac_2_Projektni prijedlog za PONOVNI JP 1_2023
Obrazac_3_Budzet za projekat za PONOVNI JP 1_2023

JAVNI POZIV 2/2023 Obilježavanje značajnih datuma i događaja

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 2-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove JP 2-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU kriterije za dodjelu sredstava po JP2_2023

JAVNI POZIV 2-23 Obiljezavanje znacajnih datuma i dogadjaja

Obrazac_1_Prijava na JP 2

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP 2

Obrazac_3_Budzet za projekat po JP 2

JAVNI POZIV 1/2023 Razvoj specifičnih oblika turizma

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 1-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove JP1_2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU kriterije za dodjelu sredstava JP 1-23

JAVNI POZIV 1-23 Razvoj specifičnih oblika turizma

Obrazac_1_Prijava na JP 1

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP 1

Obrazac_3_Budzet za projekat po JP 1

JAVNI POZIV SARAJEVO CITY CARD 2023

SKM_C250i23090112290

JAVNI POZIV SARAJEVO CITY CARD_LOYALITY PROGRAM 2023

Prilog I_PRIJAVNI OBRAZAC ZA JP SARAJEVO CITY CARD_LOYALITY PROGRAM 2023

Javni poziv 7-2022 SARAJEVO WINTER FEST

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru korisnika sredstava po JP 7-2022 SWF

Odluka o odabiru korisnika koji će biti sufinansirani po JP 7 2022 SWF

Tabele aplikanata koji neće biti sufinansirani po JP 7 2022 SWF_IZMJENE

Tabele aplikanata koji neće biti sufinansirani po JP 7 2022 SWF

JP 7-2022 SARAJEVO WINTER FEST

Prilog I – Obrazac prijave na JP 7-2022

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 7-2022 Sarajevo Winter Fest

JAVNI POZIVI SARAJEVO CITY CARD 2022

Odluka o izboru partnera SCC_ Loyality 06.01.2023.

Odluka o Izboru partnera SCC_CARD_Loyality_30.11.

Odluka o Izboru partnera SCC_CARD_Loyality

JAVNI POZIV_Sarajevo City Card_LOYALITY PROGRAM_2022

Prilog I_PRIJAVNI OBRAZAC ZA SCC-LOYALITY PROGRAM 2022

JAVNI POZIV_Sarajevo City Card_LOYALITY program

Prilog I_PRIJAVNI OBRAZAC ZA SCC-LOYALITY PROGRAM

Odluka o odabiru partnera za učešće u projektu Sarajevo City Card

JP ZA IZBOR PARTNERA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU SARAJEVO CITY CARD

Prilog I – PRIJAVNI OBRAZAC ZA PARTNERSHIP PROGRAM

Prilog II – PRIJAVNI OBRAZAC ZA LOYALITY PROGRAM

Javni poziv 6-2022 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka po odabiru korisnika po JP 6-2022

JP 6_2022 Tabele aplikanata koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove ili posebne kriterije Javnog poziva – neće se sufinansirati

Obavještenje o izmjenama teksta Javnog poziva 6-2022 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Javni poziv 6-2022 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 6-2022

Javni poziv 5-2022 SARAJEVO SUMMER FEST

Odluka o odabiru korisnika po JP 5-2022

JP 5_2022_TABELE APLIKANATA KOJI NISU ZADOVOLJILI PRAVNO-FORMALNE USLOVE ILI KRITERIJE JP

JP 3 2022 SARAJEVO SUMMER FEST

Prilog I – Obrazac prijave na JP 5-2022 Sarajevo Summer Fest

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 5-2022 Sarajevo Summer Fest

Javni poziv 4-2022 LJETNI KALENDAR KONCERTNIH DEŠAVANJA

ODLUKA O PONIŠTENJU JP 3-2022 I JP 4-2022

JP 4-2022 LJETNI KALENDAR KONCERTNIH DEŠAVANJA

Prilog I – Obrazac prijave na JP 4-2022 Ljetni kalendar koncertnih dešavanja

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 4-2022 Ljetni kalender koncertnih dešavanja

Javni poziv 3-2022 SARAJEVO SUMMER FEST

JP 3-2022 SARAJEVO SUMMER FEST

Prilog I – Obrazac prijave na JP 3-2022 Sarajevo Summer Fest

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 3-2022 Sarajevo Summer Fest

Javni poziv 2/2022 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I DOGAĐAJA

Odluka o odabiru korisnika po JP 2 2022

JP 2-2022 APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE 

Javni poziv 2 2022

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

Javni poziv 1/2022 RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA

Odluka o odabiru korisnika po JP1 2022

JP 1-2022 APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE

Javni Poziv 1 2022

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV 4-2021 SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA U PERIODU JANUAR – MART 2022. GODINE

Odluka o odabiru korisnika po JP 4 21

JP 4-21-Aplikanti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove

Obavještenje

U naslovu i tekstu Javnog poziva 4/2021 Sufinansiranje sportskih manifestacija period održavanja manifestacija „februar-mart 2022. godine“ mijenja se i glasi: „januar-mart 2022. godine“.

JP4 21Sufinansiranje sportskih manifestacija u periodu februar mart 2022

Prilog I – Obrazac prijave za sportska pravna lica

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV 3-2021 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka o odabiru korisnika po JP 3 2021

JP 3-2021 Pravna lica-Aplikanti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove

JP 3-2021 Sportisti pojedinci-Aplikanti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove

JP 3 21 Promocija brenda Visit Sarajevo kroz sport

Prilog I – Obrazac prijave za sportska pravna lica

Prilog II – Obrazac prijave za sportiste pojedince

Prilog IV – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV 2-2021 SARAJEVO WINTER FEST

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 2 2021

JP 2-2021 LOT1-APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE

JP 2-2021 LOT2-APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE

Javni poziv 2 2021 Sarajevo Winter Fest

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog III – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV 1-2021 – ZIMSKI KALENDAR DEŠAVANJA NA PLANINAMA BJELAŠNICA, IGMAN I TREBEVIĆ

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP1 2021

JP1-2021 – APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE

Javni poziv 1 2021

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog III – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE TURISTIČKIH E-KODOVA „ODMORI U SARAJEVU“

Odluka o odabiru smjestajnih objekata po JP za subvencioniranje turističkih e kodova Odmori u Sarajevu

JAVNI POZIV1 za subvencioniranje turističkih e kodova ODMORI U SARAJEVU 1

OBRAZAC ZA PRIJAVU na Javni poziv za subvencioniranje turističkih e-kodova ODMORI U SARAJEVU

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje turistickih e kodova ODMORI U SARAJEVU

Odluka Vlade KS o usvajanju Programa ODMORI U SARAJEVU

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA HOTELIJERIMA/SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA, INCOMING PUTNIČKIM AGENCIJAMA I TURISTIČKIM VODIČIMA

Odluka Povjerenstva o prihvatanju prijedloga Komisije po Javnom pozivu

Saglasnost Ministarstva privrede KS na Listu subjekata Javni poziv

Lista subjekata koji su dobili sredstva copy

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA

JAVNI POZIV

Obrazac 1_hotelijeri (smje?tajni objekti)

Obrazac 2_incoming putni?ke agencije

Obrazac 3_turisti?ki vodi?i

Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava – Ogledni primjerak – DOC.

OBRAZAC PRIJAVE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-4 2019 – PDF

JAVNI POZIV 04-2019
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo. Poziv – DOC i Obrazac prijave – DOC.

JAVNI POZIV
Za učešće na „Bosnia and Herzegovina investment day“ u Istanbulu. Poziv – DOC. Preliminarna agenda – DOC. Podaci – XLS.

ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-3 2019 – PDF

JAVNI POZIV 3 – 2019
Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo. Dokumentacija – DOC i Obrazac prijave – DOC.

Obavještenje
O okončanoj proceduri izobra projekata po javnom pozivu 4 Turističke Zajednice Kantona Sarajevo – DOC.

Obavještenje
O okončanoj proceduri izobra projekata po javnom pozivu 3 Turističke Zajednice Kantona Sarajevo – DOC.

JAVNI POZIV 5 – 2018
Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo.

JAVNI POZIV 4 – 2018
Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje radova iz oblasti turizma učenika srednjih škola i studenata.

JAVNI POZIV 3 – 2018
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo.

ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-2

ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-1

JAVNI POZIV 2-2018
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo

JAVNI POZIV 1-2018
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA HOTELIJERIMA/SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA, INCOMING PUTNIČKIM AGENCIJAMA I TURISTIČKIM VODIČIMA Odluka Povjerenstva o prihvatanju prijedloga Komisije po Javnom pozivu Saglasnost Ministarstva privrede KS na Listu subjekata_Javni poziv Lista-subjekata-koji-su-dobili-sredstva IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA JAVNI POZIV Obrazac 1_hotelijeri (smje?tajni objekti) Obrazac 2_incoming putni?ke agencije Obrazac 3_turisti?ki vodi?i Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava – Ogledni primjerak – DOC. OBRAZAC PRIJAVE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-4 2019 – PDF JAVNI POZIV 04-2019 Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo. Poziv – DOC i Obrazac prijave – DOC. JAVNI POZIV Za učešće na „Bosnia and Herzegovina investment day“ u Istanbulu. Poziv – DOC. Preliminarna agenda – DOC. Podaci – XLS. ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-3 2019 – PDF JAVNI POZIV 3 – 2019 Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo. Dokumentacija – DOC i Obrazac prijave – DOC. Obavještenje O okončanoj proceduri izobra projekata po javnom pozivu 4 Turističke Zajednice Kantona Sarajevo – DOC. Obavještenje O okončanoj proceduri izobra projekata po javnom pozivu 3 Turističke Zajednice Kantona Sarajevo – DOC. JAVNI POZIV 5 – 2018 Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo. JAVNI POZIV 4 – 2018 Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje radova iz oblasti turizma učenika srednjih škola i studenata. JAVNI POZIV 3 – 2018 Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo. ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-2 ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-1 JAVNI POZIV 2-2018 Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo JAVNI POZIV 1-2018 Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo
O nama
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

MORATE POSJETITI

Top atrakcije

sebilj
Baščaršija i Sebilj

Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća...

cityhall
Vijećnica

Dolaskom austrijske vlasti javila se potreba za objektom u kom će biti smještena gradska vlada. Kao idealna lokacija za novu zgradu gradske uprave izabrano je područje srednjovjekovnog...

begova
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-beg je poznati namjesnik i dobrotvor Sarajeva, sin Ferhat-bega (Bosanca) i Seldžuke, kćerke sultana Bajazita II, koji je čitavo svoje bogatstvo poklonio Sarajevu i njegovim građanima...

saborna
Saborna crkva

Kako se povećavao broj pravoslavnog stanovništva u Sarajevu pojavila se i potreba za gradnjom nove crkve s obzirom na to da je Stara pravoslavna crkva postala tijesna.