Javni pozivi Dokumentacija sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15

Javni pozivi 

PONOVNI JAVNI

 

JP 7_2023 SARAJEVO WINTER FEST_07.09.23.

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_4_ Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP

Obrazac_5_Lista za provjeru dokumentacije

 

PONOVNI JAVNI POZIV 5-2023 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka o odabiru korisnika sredstava po PONOVNOM JP 5-23 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po PONOVNOM JP 5-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po PONOVNOM JP 5-2023

PONOVNI JAVNI POZIV 5-2023 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_4_ Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP

Obrazac_5_Lista za provjeru dokumentacije

 

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE AVIO-SAOBRAĆAJA

Obrazac prijave final

PUBLIC CALL FOR SUBSIDIZING OF AIR TRAFFIC

Application form final

STRETEGIC ROUTE LIST Appendix 1.

 

JAVNI POZIV 6/2023

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP- 6-23

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP 6-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP 6-2023

JAVNI POZIV 6-2023

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_4_ Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP

Obrazac_5_Lista za provjeru dokumentacije

 

JAVNI POZIV 5/2023 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 5-23 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP 5-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP 5-2023

JAVNI POZIV 5-23 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Obrazac_1_Prijava na JP

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP

Obrazac_3_Budzet za projekat za JP

Obrazac_4_ Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP

Obrazac_5_Lista za provjeru dokumetacije

 

PONOVNI JAVNI POZIV 1/2023 Razvoj specifičnih oblika turizma 05.05.2023.

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 1-2023 RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA (ponovni jp)

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP1-23 RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA (ponovni jp)

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP1-23 RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA

JAVNI POZIV 3-2023 Razvoj specifičnih oblika turizma (PONOVNI JP)_05-05-2023

Obrazac_1_Prijava na PONOVNI JP 1_2023

Obrazac_2_Projektni prijedlog za PONOVNI JP 1_2023

Obrazac_3_Budzet za projekat za PONOVNI JP 1_2023

JAVNI POZIV 4/2023 SARAJEVO SUMMER SPORT FEST – PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 4-23 SARAJEVO SUMMER SPORT FEST 2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP 4-23 SARAJEVO SUMMER SPORT FEST

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP 4-23 SARAJEVO SUMMER SPORT FEST (2)

JAVNI POZIV 4_2023_OBJAVA

Obrazac_1_Prijava na JP 4_2023

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP 4_2023

Obrazac_3_Budzet za projekat po JP 4_2023

JAVNI POZIV 3/2023 SARAJEVO SUMMER FEST

Odluka o odabiru korisnika sredstava po ponovnom JP 3-2023 SARAJEVO SUMMER FEST 2023.

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po ponovnom JP3-23 SARAJEVO SUMMER FEST

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po ponovnom JP3-23 SARAJEVO SUMMER FEST

Ponovni Javni poziv 3-2023 SARAJEVO SUMMER FEST

Obrazac_1_Prijava-na-ponovni_JP-3_2023

Obrazac_2_Projektni-prijedlog-za-ponovni_JP-3_2023

Obrazac_3_Budzet-za-projekat-po-JP-3_2023

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 3-2023 SARAJEVO SUMMER FEST 2023.

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po JP3-23 SARAJEVO SUMMER FEST

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po JP3-23 SARAJEVO SUMMER FEST

Javni poziv 3_2023 SARAJEVO SUMMER FEST

Obrazac_1_Prijava na JP 3_2023

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP 3_2023

Obrazac_3_Budzet za projekat po JP 3_2023

PONOVNI JAVNI POZIV 1/2023 Razvoj specifičnih oblika turizma

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA za sufinansiranje projekata po ponovnom JP 1_23 Razvoj specificnih oblika turizma

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove po PONOVNOM JP 1_23 Razvoj specificnih oblika turizma

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU PREDMET I KRITERIJE po PONOVNOM JP 1_23 Razvoj specificnih oblika turizma

PONOVNI Javni poziv 1_2023 Razvoj specificnih oblika turizma

Obrazac_1_Prijava na PONOVNI JP 1_2023
Obrazac_2_Projektni prijedlog za PONOVNI JP 1_2023
Obrazac_3_Budzet za projekat za PONOVNI JP 1_2023

JAVNI POZIV 2/2023 Obilježavanje značajnih datuma i događaja

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 2-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove JP 2-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU kriterije za dodjelu sredstava po JP2_2023

JAVNI POZIV 2-23 Obiljezavanje znacajnih datuma i dogadjaja

Obrazac_1_Prijava na JP 2

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP 2

Obrazac_3_Budzet za projekat po JP 2

JAVNI POZIV 1/2023 Razvoj specifičnih oblika turizma

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 1-2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU formalno-pravne uslove JP1_2023

Tabela aplikanata koji NE ZADOVOLJAVAJU kriterije za dodjelu sredstava JP 1-23

JAVNI POZIV 1-23 Razvoj specifičnih oblika turizma

Obrazac_1_Prijava na JP 1

Obrazac_2_Projektni prijedlog za JP 1

Obrazac_3_Budzet za projekat po JP 1

JAVNI POZIV SARAJEVO CITY CARD 2023

SKM_C250i23090112290

JAVNI POZIV SARAJEVO CITY CARD_LOYALITY PROGRAM 2023

Prilog I_PRIJAVNI OBRAZAC ZA JP SARAJEVO CITY CARD_LOYALITY PROGRAM 2023

Javni poziv 7-2022 SARAJEVO WINTER FEST

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru korisnika sredstava po JP 7-2022 SWF

Odluka o odabiru korisnika koji će biti sufinansirani po JP 7 2022 SWF

Tabele aplikanata koji neće biti sufinansirani po JP 7 2022 SWF_IZMJENE

Tabele aplikanata koji neće biti sufinansirani po JP 7 2022 SWF

JP 7-2022 SARAJEVO WINTER FEST

Prilog I – Obrazac prijave na JP 7-2022

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 7-2022 Sarajevo Winter Fest

JAVNI POZIVI SARAJEVO CITY CARD 2022

Odluka o izboru partnera SCC_ Loyality 06.01.2023.

Odluka o Izboru partnera SCC_CARD_Loyality_30.11.

Odluka o Izboru partnera SCC_CARD_Loyality

JAVNI POZIV_Sarajevo City Card_LOYALITY PROGRAM_2022

Prilog I_PRIJAVNI OBRAZAC ZA SCC-LOYALITY PROGRAM 2022

JAVNI POZIV_Sarajevo City Card_LOYALITY program

Prilog I_PRIJAVNI OBRAZAC ZA SCC-LOYALITY PROGRAM

Odluka o odabiru partnera za učešće u projektu Sarajevo City Card

JP ZA IZBOR PARTNERA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU SARAJEVO CITY CARD

Prilog I – PRIJAVNI OBRAZAC ZA PARTNERSHIP PROGRAM

Prilog II – PRIJAVNI OBRAZAC ZA LOYALITY PROGRAM

Javni poziv 6-2022 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka po odabiru korisnika po JP 6-2022

JP 6_2022 Tabele aplikanata koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove ili posebne kriterije Javnog poziva – neće se sufinansirati

Obavještenje o izmjenama teksta Javnog poziva 6-2022 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Javni poziv 6-2022 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 6-2022

Javni poziv 5-2022 SARAJEVO SUMMER FEST

Odluka o odabiru korisnika po JP 5-2022

JP 5_2022_TABELE APLIKANATA KOJI NISU ZADOVOLJILI PRAVNO-FORMALNE USLOVE ILI KRITERIJE JP

JP 3 2022 SARAJEVO SUMMER FEST

Prilog I – Obrazac prijave na JP 5-2022 Sarajevo Summer Fest

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 5-2022 Sarajevo Summer Fest

Javni poziv 4-2022 LJETNI KALENDAR KONCERTNIH DEŠAVANJA

ODLUKA O PONIŠTENJU JP 3-2022 I JP 4-2022

JP 4-2022 LJETNI KALENDAR KONCERTNIH DEŠAVANJA

Prilog I – Obrazac prijave na JP 4-2022 Ljetni kalendar koncertnih dešavanja

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 4-2022 Ljetni kalender koncertnih dešavanja

Javni poziv 3-2022 SARAJEVO SUMMER FEST

JP 3-2022 SARAJEVO SUMMER FEST

Prilog I – Obrazac prijave na JP 3-2022 Sarajevo Summer Fest

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 3-2022 Sarajevo Summer Fest

Javni poziv 2/2022 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I DOGAĐAJA

Odluka o odabiru korisnika po JP 2 2022

JP 2-2022 APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE 

Javni poziv 2 2022

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

Javni poziv 1/2022 RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA

Odluka o odabiru korisnika po JP1 2022

JP 1-2022 APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE

Javni Poziv 1 2022

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV 4-2021 SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA U PERIODU JANUAR – MART 2022. GODINE

Odluka o odabiru korisnika po JP 4 21

JP 4-21-Aplikanti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove

Obavještenje

U naslovu i tekstu Javnog poziva 4/2021 Sufinansiranje sportskih manifestacija period održavanja manifestacija „februar-mart 2022. godine“ mijenja se i glasi: „januar-mart 2022. godine“.

JP4 21Sufinansiranje sportskih manifestacija u periodu februar mart 2022

Prilog I – Obrazac prijave za sportska pravna lica

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV 3-2021 PROMOCIJA BRENDA VISIT SARAJEVO KROZ SPORT

Odluka o odabiru korisnika po JP 3 2021

JP 3-2021 Pravna lica-Aplikanti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove

JP 3-2021 Sportisti pojedinci-Aplikanti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove

JP 3 21 Promocija brenda Visit Sarajevo kroz sport

Prilog I – Obrazac prijave za sportska pravna lica

Prilog II – Obrazac prijave za sportiste pojedince

Prilog IV – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV 2-2021 SARAJEVO WINTER FEST

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP 2 2021

JP 2-2021 LOT1-APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE

JP 2-2021 LOT2-APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE

Javni poziv 2 2021 Sarajevo Winter Fest

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog III – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV 1-2021 – ZIMSKI KALENDAR DEŠAVANJA NA PLANINAMA BJELAŠNICA, IGMAN I TREBEVIĆ

Odluka o odabiru korisnika sredstava po JP1 2021

JP1-2021 – APLIKANTI KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO-PRAVNE USLOVE

Javni poziv 1 2021

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog III – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE TURISTIČKIH E-KODOVA „ODMORI U SARAJEVU“

Odluka o odabiru smjestajnih objekata po JP za subvencioniranje turističkih e kodova Odmori u Sarajevu

JAVNI POZIV1 za subvencioniranje turističkih e kodova ODMORI U SARAJEVU 1

OBRAZAC ZA PRIJAVU na Javni poziv za subvencioniranje turističkih e-kodova ODMORI U SARAJEVU

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje turistickih e kodova ODMORI U SARAJEVU

Odluka Vlade KS o usvajanju Programa ODMORI U SARAJEVU

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA HOTELIJERIMA/SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA, INCOMING PUTNIČKIM AGENCIJAMA I TURISTIČKIM VODIČIMA

Odluka Povjerenstva o prihvatanju prijedloga Komisije po Javnom pozivu

Saglasnost Ministarstva privrede KS na Listu subjekata Javni poziv

Lista subjekata koji su dobili sredstva copy

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA

JAVNI POZIV

Obrazac 1_hotelijeri (smje?tajni objekti)

Obrazac 2_incoming putni?ke agencije

Obrazac 3_turisti?ki vodi?i

Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava – Ogledni primjerak – DOC.

OBRAZAC PRIJAVE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-4 2019 – PDF

JAVNI POZIV 04-2019
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo. Poziv – DOC i Obrazac prijave – DOC.

JAVNI POZIV
Za učešće na „Bosnia and Herzegovina investment day“ u Istanbulu. Poziv – DOC. Preliminarna agenda – DOC. Podaci – XLS.

ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-3 2019 – PDF

JAVNI POZIV 3 – 2019
Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo. Dokumentacija – DOC i Obrazac prijave – DOC.

Obavještenje
O okončanoj proceduri izobra projekata po javnom pozivu 4 Turističke Zajednice Kantona Sarajevo – DOC.

Obavještenje
O okončanoj proceduri izobra projekata po javnom pozivu 3 Turističke Zajednice Kantona Sarajevo – DOC.

JAVNI POZIV 5 – 2018
Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo.

JAVNI POZIV 4 – 2018
Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje radova iz oblasti turizma učenika srednjih škola i studenata.

JAVNI POZIV 3 – 2018
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo.

ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-2

ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-1

JAVNI POZIV 2-2018
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo

JAVNI POZIV 1-2018
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA HOTELIJERIMA/SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA, INCOMING PUTNIČKIM AGENCIJAMA I TURISTIČKIM VODIČIMA Odluka Povjerenstva o prihvatanju prijedloga Komisije po Javnom pozivu Saglasnost Ministarstva privrede KS na Listu subjekata_Javni poziv Lista-subjekata-koji-su-dobili-sredstva IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA JAVNI POZIV Obrazac 1_hotelijeri (smje?tajni objekti) Obrazac 2_incoming putni?ke agencije Obrazac 3_turisti?ki vodi?i Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava – Ogledni primjerak – DOC. OBRAZAC PRIJAVE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-4 2019 – PDF JAVNI POZIV 04-2019 Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo. Poziv – DOC i Obrazac prijave – DOC. JAVNI POZIV Za učešće na „Bosnia and Herzegovina investment day“ u Istanbulu. Poziv – DOC. Preliminarna agenda – DOC. Podaci – XLS. ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-3 2019 – PDF JAVNI POZIV 3 – 2019 Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo. Dokumentacija – DOC i Obrazac prijave – DOC. Obavještenje O okončanoj proceduri izobra projekata po javnom pozivu 4 Turističke Zajednice Kantona Sarajevo – DOC. Obavještenje O okončanoj proceduri izobra projekata po javnom pozivu 3 Turističke Zajednice Kantona Sarajevo – DOC. JAVNI POZIV 5 – 2018 Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo. JAVNI POZIV 4 – 2018 Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje radova iz oblasti turizma učenika srednjih škola i studenata. JAVNI POZIV 3 – 2018 Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo. ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-2 ODLUKA o odabiru korisnika po provedenom JP-1 JAVNI POZIV 2-2018 Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo JAVNI POZIV 1-2018 Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo
O nama
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

MORATE POSJETITI

Top atrakcije

sebilj
Baščaršija i Sebilj

Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća...

cityhall
Vijećnica

Dolaskom austrijske vlasti javila se potreba za objektom u kom će biti smještena gradska vlada. Kao idealna lokacija za novu zgradu gradske uprave izabrano je područje srednjovjekovnog...

begova
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-beg je poznati namjesnik i dobrotvor Sarajeva, sin Ferhat-bega (Bosanca) i Seldžuke, kćerke sultana Bajazita II, koji je čitavo svoje bogatstvo poklonio Sarajevu i njegovim građanima...

saborna
Saborna crkva

Kako se povećavao broj pravoslavnog stanovništva u Sarajevu pojavila se i potreba za gradnjom nove crkve s obzirom na to da je Stara pravoslavna crkva postala tijesna.