Regulativa Zakoni, lokalni porezi, članarina itd. sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15

Zakon

Zakon o turizmu (Sl.novine KS, br.19-16) – PDF

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (Sl.novine KS, br.31-17) – PDF

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (Sl.novine KS, br.34-17) – PDF

 

Interni akti

Instrukcija o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Plan sigurnosti ličnih podataka sa odlukom o usvajanju

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji (Maj 2019)

Pravilnik o javnim nabavkama TZKS (potpisan) Pravilnik o nastupu TZKS na međunarodnim sajmovima turizma u BiH i inostranstvu sa Odlukom o usvajanju-maj 2020

Pravilnik o odnosima s medijima

Pravilnik o plaćama i naknadama (Maj 2019) Pravilnik o postupku direktnog sporazuma TZKS (potpisan)

Pravilnik o provedbi Zakona o zaštiti ličnih podataka sa Odlukom o usvajanju Pravilnik o radu TZKS sa odlukom o usvajanju Pravilnik o službenim putovanjima

Pravilnik o sufinansiranju projekata od značaja za turizam u KS sa Odlukom o usvajanju-maj 2020. PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Odluka o osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo – PDF

Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo – PDF

 

Boravišna taksa

Odluka o visini boravišne takse za 2022. godinu (Sl.novine KS, br. 50-21) – PDF

Odluka o visini boravišne takse za 2021. godinu (Sl.novine KS, br. 51-20 ) PDF

Odluka o visini boravišne takse za 2020. godinu (Sl.novine KS, br.49-19) – PDF

Obavijest o boravišnoj taksi i članarini – 2022

Obavijest o boravišnoj taksi i članarini – 2021

Obavijest o boravišnoj taksi i članarini – Word dokument

Pravilnik o evidenciji plaćene boravišne takse (Sl.novine KS, br. 25-17) – PDF

Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja (Sl.novine KS, br. 25-17) – PDF

Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji korisnika usluge noćenja (Sl.novine KS, br. 29-17) – PDF

Obrazac BT – Word dokument

Obrazac DBT – Word dokument

Obrazac GPBT – Word dokument

 

Članarina

Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova TZKS

Pravilnik o obliku obrasca za uplatu članarine TZKS (Sl.novine KS, br. 46-17) – PDF

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova TZKS (Sl. novine KS, br.2-18) – PDF

Obrazac KOČ – Word dokument

Obrazac POAČ – Word dokument

Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova TZKS (Sl.novine KS, br.12-18) – PDF

O nama
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

MORATE POSJETITI

Top atrakcije

sebilj
Baščaršija i Sebilj

Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća...

cityhall
Vijećnica

Dolaskom austrijske vlasti javila se potreba za objektom u kom će biti smještena gradska vlada. Kao idealna lokacija za novu zgradu gradske uprave izabrano je područje srednjovjekovnog...

begova
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-beg je poznati namjesnik i dobrotvor Sarajeva, sin Ferhat-bega (Bosanca) i Seldžuke, kćerke sultana Bajazita II, koji je čitavo svoje bogatstvo poklonio Sarajevu i njegovim građanima...

saborna
Saborna crkva

Kako se povećavao broj pravoslavnog stanovništva u Sarajevu pojavila se i potreba za gradnjom nove crkve s obzirom na to da je Stara pravoslavna crkva postala tijesna.