Ostale informacije Na osnovu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 11. marta 1996. godine donijela Ustav Kantona Sarajevo sftk-cld01 sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply cloud03 sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15

Kanton Sarajevo

Na osnovu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 11. marta 1996. godine donijela Ustav Kantona Sarajevo, kojim je uređena organizacija i status Kantona Sarajevo, njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Područje grada Sarajeva, koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini po Mirovnom sporazumu za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra 1995. godine pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini, organizovano je kao kanton u skladu sa Ustavom Federacije BiH i Ustavom Kantona Sarajevo. Službeni naziv ovog kantona je Kanton Sarajevo, a njegovo sjedište je u Sarajevu.

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije BiH na području Kantona Sarajevo.

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom.

Kanton Sarajevo je smješten u planinskom masivu Dinarida, na kontaktu dviju velikih prirodno-geografskih cjelina: Podunavlja i Jadranskog mora. Zauzima površinu od 1.268,5 km² što čini 2,5% teritorija Bosne i Hercegovine. Kanton Sarajevo se nalazi između 43º35′ i 44º7′ sjeverne geografske širine, te između 18º0′ i 18º38′ istočne geografske dužine. Rastojanje između najsjevernije tačke Kantona i najjužnije iznosi 62 km, a između zapadne i istočne tačke dužina je 52,5 km. Ukupna dužina granice Kantona Sarajevo je 303,5 km.

Sa geomorfološkog aspekta Kanton Sarajevo predstavlja izrazito planinsku oblast, gdje se 78% prostora nalazi u rejonu iznad 700 m nadmorske visine, brdskom rejonu od 550 m do 700 m pripada 13%, dok nizijskom rejonu pripada svega 9% teritorije. Prostor Kantona Sarajevo karakterišu dva klimatska tipa: do 600 m nadmorske visine zastupljena je kontinentalna klima, dok je na prostoru iznad pomenute nadmorske visine zastupljen kontinentalno-planinski i alpski tip klime.

Područje Kantona Sarajevo je poznato po nekim prirodnim mineralnim sirovinama i njihovom iskorištavanju još iz predrimskih vremena. Najviše su se koristili prirodni građevinski materijali: šljunak, pijesak, glina, dolomit, krečnjak i kvarcni pješčari, a manjim dijelom mangan, živa, te pitke i mineralne vode za piće i termomineralne vode u banjske svrhe. Ipak, danas su najvažniji i najvrijedniji prirodni resurs Kantona Sarajevo vode za piće Sarajevskog polja. Drugi po vrijednosti su termomineralne vode Ilidže i Blažuja, te termalne vode Butmira.

Procijenjuje se kako na području Kantona Sarajevo živi oko 400.000 stanovnika.

Izvor: Vlada KS


 

Grad Sarajevo

U Kantonu Sarajevo općine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad čine Grad Sarajevo, kao jedinicu lokalne samouprave. Grad Sarajevo na području četiri općine ima 297.416 stanovnika.

Izvor: Grad Sarajevo


 

Diplomatska predstavništva

Akademska zajednica

Religija

Konfesionalna slika Sarajeva je jedinstvena u Evropi, te se zbog njene raznolikosti grad nerijetko poredi sa Jerusalemom. Sarajevo je sjedište Reisul-uleme, poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, sjedište Dabrobosanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve, te sjedište Vrhbosanske nadbiskupije rimokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini.Sami centar grada, udaljeni tek stotinjak metara jedni od drugih, nalaze se brojni sakralni objekti četiri svjetske konfesije: džamije iz osmanlijskog perioda, pravoslavne, katoličke i evangelističke crkve, sinagoga i drugi kulturno-historijski spomenici.


Vjerski objekti

Kulturno informativni centri

Visit Sarajevo
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

Must see

Top Attractions

sebilj
Bascarsija & Sebilj

Ottoman era begins in 1461 when the city was founded by the first Bosnian governor Ishak-beg Isaković (Ishak Bay Isaković), a pioneer in planned construction.

cityhall
City Hall

The new government displays superiority with large buildings. Aleksandar Vitek and Ćiril Iveković work on the design for Vijećnica (City Hall)

begova
Gazi Husrev Beg Mosque

Another permanent stamp was left by Gazi Husrev Beg (Gazi Husrev Bey), triple Bosnian Steward and Builder.In 1530, with his own money, he built the most monumental building of Islamic culture in B&H

saborna
Orthodox Church

As Orthodox grew in numbers, so did the need to build a new church. It took over a decade to build one and it was completed in the last years of the Ottoman rule in 1874.