Konkursi Odluke i konkursi sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15

Decisions

tick
Decision on the prize game

PDF

Konkursi

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa (oglas raspisan 07.12.2019.) – PDF

 

Javni oglas za prijem u radni odnos  (oglas ostaje otvoren do 17.12.2019. godine). – PDF

 

Javni oglas za prijem u radni odnos 29.10.2019. (oglas ostaje otvoren do 08.11.2019. godine). – PDF

 

Poništenje i ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova TV TZKS 25.07.2019. – DOC

 

Obrazac prijave na javni oglas za TV TZKS – DOC

 

Poništenje i ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova NO TZKS 25.07.2019. – DOC

 

Obrazac prijave na Javni oglas za NO TZKS – DOC

 

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora TZKS 04.07.2019. – DOC

 

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Turističkog vijeća TZKS 04.07.2019. – DOC

 

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 15.06.2019. – PDF

 

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Turističku zajednicu Kantona Sarajevo- PDF

O nama
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

MORATE POSJETITI

Top atrakcije

sebilj
Baščaršija i Sebilj

Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća...

cityhall
Vijećnica

Dolaskom austrijske vlasti javila se potreba za objektom u kom će biti smještena gradska vlada. Kao idealna lokacija za novu zgradu gradske uprave izabrano je područje srednjovjekovnog...

begova
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-beg je poznati namjesnik i dobrotvor Sarajeva, sin Ferhat-bega (Bosanca) i Seldžuke, kćerke sultana Bajazita II, koji je čitavo svoje bogatstvo poklonio Sarajevu i njegovim građanima...

saborna
Saborna crkva

Kako se povećavao broj pravoslavnog stanovništva u Sarajevu pojavila se i potreba za gradnjom nove crkve s obzirom na to da je Stara pravoslavna crkva postala tijesna.