Javne nabavke Dokumentacija sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15

Javne nabavke

2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Eksterna revizija za 2022. i 2023. godinu

Treća Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Izrada metodologije i istraživanje o percepciji turista koji dolaze u BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Štampa promotivnog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka, postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Najam vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Strategija pozicioniranja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku-Štampa promotivnog materijala

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom postupku-Izrada strategije pozicioniranja destinacije KS

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača-Reciklomat

Druga Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Informacioni sistem Sarajevo City Card

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Advokatske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Eksterna revizija za 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Najam vozila

Poziv za dostavljanje ponuda za advokatske usluge – Aneks II dio B

Prva Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022.

Obavještenje o poništenju postupka nabavke Informacionog sistema Sarajevo City Card

Plan javnih nabavki za 2022.

__________________

2021

Praćenje realizacije ugovora u 2021. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta u Sarajevu.

Izmjene i dopune Plana JN

Odluka o otkazivanju postupka Eksterne revizije

Obavještenje o nabavci za eksternu reviziju

Dobrovoljno Ex ante obavještenje

Obavještenje o poništenju Automobil

Obavještenje o nabavci-Postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta u Sarajevu

Obavještenje o nabavci-Nabavka informacionog sistema Sarajevo City Card

Plan nabavki za 2021.

Poziv za dostavu ponuda za advokatske usluge u 2021.

Odluka o izboru ponuđača po konkurentskom zahtjevu-Nabavka goriva

————————–

2020

Odluka o izboru ponuđača po konkurentskom zahtjevu-Promocija turističke ponude KS u programu TVSA

Odluka o izboru ponuđača po konkurentskom zahtjevu-Promocija turističke ponude kroz projekat Zimska čarolija

Odluka o izboru ponuđača po konkurentskom zahtjevu-Promocija turističke ponude kroz projekat 10 razloga zašto morate posjetiti Sarajevo

Izmjene Plana javnih nabavki za 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za nabavku izrade i održavanja web stranice i interaktivne turističke GIS mape sa virtualnim prikazom ulica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za nabavku reklamno- prezentacijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku štampe promotivnog materijala

Poziv za dostavljanje ponuda- Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Javna nabavka usluga „ Usluge FAM tripa“ za 2020. godinu.

Poziv za dostavljanje ponuda- Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Javna nabavka usluga „ Pružanje usluga, organizacije i održavanja konferencija, seminara i promocija“ za 2020.godinu.

Poziv za dostavljanje ponuda- Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Javna nabavka usluga „ Pružanje usluga stručnog usavršavanja“ iz sljedećih oblasti: turizma, prava, ekonomije, javni nabavki, informatike i komunikacijiskih tehnologija, finansijsko-računovodstvenih, tehničkih, kancelarijskog poslovanja, stranih jezika, kao i ostale usluge stručnog usavršavanja iz djelokruga rada Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Poziv za dostavljanje ponuda- Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Javna nabavka usluga „ Pružanje usluga prevođenja „ za 2020.godinu.

Poziv za dostavljanje ponuda- Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Javna nabavka usluga „ Pružanje hotelsko-ugostiteljskih usluga i usluga keteringa za potrebe Turističke zajednice Kantona Sarajevo“ za 2020.godinu

Poziv za dostavljanje ponuda- Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Javna nabavka usluga „ Sistematskog pregleda uposlenika Turističke zajednice Kantona Sarajevo“ za 2020. godinu.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Najam vozila za potrebe Turističke zajednice Kantona Sarajevo”, broj 73-5/20 od 27. 02. 2020. godine

Poziv za dostavljanje ponuda – Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Pružanje usluga oglašavanja na TV, printanim, elektronskim medijima i društvenim mrežama za 2020. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda-Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Pružanje usluga Internet/novinskog oglašavanja za 2020. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda-Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: Advokatske usluge za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu


2019

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka od 24.05.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 09.04.2019.

Plan nabavki za 2019. godinu

Javni poziv za dostavljanje ponude od 31.01.2019.

Ispravka javnog poziva za dostavljanje ponuda od 29.01.2019.

Javni poziv za dostavljanje ponude od 25.01.2019.

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka od 07.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 03.01.2019. 


2018

Osnovni elementi ugovora 31.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 12.12.2018. (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 05.12.2018 (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 22.11.18 (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 16.11.2018 (PDF)

Javni poziv za dostavljanje ponuda od 15.11.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (PDF)

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (PDF)

Odluka o poništenju (PDF)

Plan nabavki za 2018. godinu (PDF)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (DOC)

Odluka o pokretanju postupka za zakup korisničkih računa

Odluka o izboru ponuđača za zakup korisničkih računa

Ugovor o zakupu korisničkih računa

O nama
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

MORATE POSJETITI

Top atrakcije

sebilj
Baščaršija i Sebilj

Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća...

cityhall
Vijećnica

Dolaskom austrijske vlasti javila se potreba za objektom u kom će biti smještena gradska vlada. Kao idealna lokacija za novu zgradu gradske uprave izabrano je područje srednjovjekovnog...

begova
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-beg je poznati namjesnik i dobrotvor Sarajeva, sin Ferhat-bega (Bosanca) i Seldžuke, kćerke sultana Bajazita II, koji je čitavo svoje bogatstvo poklonio Sarajevu i njegovim građanima...

saborna
Saborna crkva

Kako se povećavao broj pravoslavnog stanovništva u Sarajevu pojavila se i potreba za gradnjom nove crkve s obzirom na to da je Stara pravoslavna crkva postala tijesna.