Javne nabavke Dokumentacija sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15

Javne nabavke

2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sarajevo Destination Festival

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Najam vozila

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obav.-Tenderska dokumentacija (I dio)

Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2024.

Odluka o poništenju postupka nabavke roba za Sarajevo Destination Festival

Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2024.

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga štampe promotivnog materijala

Plan nabavki 2024.

 

2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Korporativne uniforme za zaposlenike

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka, postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sistematski pregled

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Štampa promotivnog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Kancelarijski namještaj

Odluka o otkazivanju postupka JN po konkurentskom zahtjevu za JN LOT-1 Usluge eksterne revizije za 2022. god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Računari i računarska oprema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Lot 1. Eksterna revizija za 2022. godinu (25.12.2023.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka, postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Lot 1. Eksterna revizija za 2022. godinu (14.12.2023.)

Osma Izmjena-dopuna Plana nabavki za 2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Reklamno-prezentacioni materijal

Sedma Izmjena-dopuna Plana nabavki za 2023.

Praćenje realizacije ugovora I-IX 2023. godine

Peta Izmjena-dopuna Plana nabavki za 2023.

Šesta Izmjena-dopuna Plana nabavki za 2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga organizacije događaja povodom Svjetskog dana turizma (18.9.2023.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 1-Usluge eksterne revizije za 2022. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 2-Usluge eksterne revizije za 2023. godinu

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku organizacije događaja povodom Svjetskog dana turizma

Odluka o pokretanju postupka JN eksterna revizija 2022 2023

TD-Eksterna revizija finansijskog poslovanja za 2022. i 2023. godinu (004)

Odluka o isključenju ponuđača u postupku jn

Odluka o izmjeni TD-Poziva za pružanje usluga organizacije događaja povodom Svjetskog dana turizma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka putničkog kombi vozila

Četvrta Izmjena-dopuna Plana nabavki za 2023.

Treća Izmjena-dopuna Plana nabavki za 2023.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Praćenje realizacije ugovora I-V 2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga FAM tripa za turističke novinare

Druga Izmjena-dopuna Plana nabavki za 2023.

Prva Izmjena-dopuna Plana nabavki za 2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku nabavke goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku nabavke-Računari i računarska oprema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku nabavke usluga-Najam vozila

Plan nabavki 2023.

 

2022

Praćenje realizacije ugovora 01.01.-31.12.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga licenci-licencnih prava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka, postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Reklamno-prezentacioni materijal

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku licenci (licencnih prava)-Tenderska dokumentacija 05.12.2022.

Šesta Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022.

Peta izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Eksterna revizija za 2022.-2023. godinu

Druga-izmjena-i-dopuna-Plana-javnih-nabavki-za-2022.

Odluka o Izboru partnera SCC_CARD_Loyality

Obavještenje-o-poništenju-postupka-nabavke-Informacionog-sistema-Sarajevo-City-Card

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Informacioni sistem Sarajevo City Card

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Advokatske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Eksterna revizija za 2021.

Odluka o obustavi postupka -Eksterne revizije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Eksterna revizija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka, postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Najam vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Štampa promotivnog materijala

Odluka o izboru ponuđača-Izrada strategije pozicioniranja

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača-Reciklomat

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku-Štampa promotivnog materijala

Odluka o poništenju-Izrada strategije pozicioniranja

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-Izrada-metodologije-i-istraživanje-o-percepciji-turista-koji-dolaze-u-BiH

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-Organizacija-dogadaja-povodom-Svjetskog-dana-turizma

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-za-Lot-1-Oglašavanje-na-web-portalu-sportsport.ba_

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-za-Lot-1-Oglašavanje-TZKS-na-web-portalu-klix.ba_

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-za-Lot-2-Oglašavanje-TZKS-na-web-portalu-avaz.ba_

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-za-Lot-2-Oglašavanje-u-dnevnim-novinama-Oslobodenje

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-za-Lot-3-Oglašavanje-TZKS-na-web-portalu-radiosarajevo.ba_

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-za-Lot-5-Oglašavanje-TZKS-u-Dnevnom-Avazu

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-za-Lot-7-Oglašavanje-TZKS-u-magazinu-Azra

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-za-Lot-8-Oglašavanje-TZKS-u-magazinu-Gracija

Odluka-o-poništenju-postupka-za-LOT-4-Oglašavanje-TZKS-na-web-portalu-sportsport.ba_

Odluka-o-poništenju-postupka-za-LOT-6-Oglašavanje-TZKS-u-dnevnim-novinama-Oslobodenje

Plan-javnih-nabavki-za-2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za advokatske usluge – Aneks II dio B

Poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-pružanje-usluga-organizovanja-dogadaja-povodom-Svjetskog-dana-turizma-Aneks-II-dio-B

Prva-Izmjena-i-dopuna-Plana-javnih-nabavki-za-2022.

Treća-Izmjena-i-dopuna-Plana-javnih-nabavki-za-2022.

PRAĆENJE-REALIZACIJE-UGOVORA-U-2022.-GODINI

__________________

 

2021

Dobrovoljno-ex-ante-obavještenje-21.07.2021.

Izmjena-i-dopuna-Plana-JN-za-2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku ponovnog odlučivanja-Advokatske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta

Odluka o otkazivanju postupka-Eksterna revizija za 2021.

Odluka o poništenju postupka-Putnički automobil i kombi vozilo

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudača-Postavljanje i iluminacija instagramičnih mjesta

Odluka-o-izboru-ponudača-po-konkurentskom-zahtjevu-Nabavka-goriva

Plan-nabavki-za-2021.

Poziv-za-dostavu-ponuda-za-advokatske-usluge-u-2021.

Praćenje-realizacije-ugovora-u-2021.-godini

————————–

 

2020

Odluka o poništenju-Najam vozila

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-po-konkurentskom-zahtjevu-za-nabavku-izrade-i-odrzavanja-web-stranice-i-interaktivne-turisticke-GIS-mape-sa-virtualnim-prikazom-ulica

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-po-konkurentskom-zahtjevu-za-nabavku-reklamno-prezentacijskog-materijala

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-po-otvorenom-postupku-za-nabavku-stampe-promotivnog-materijala

Odluka-o-izboru-ponudjaca-po-konkurentskom-zahtjevu-Promocija-turisticke-ponude-kroz-projekat-10-razloga-zasto-morate-posjetiti-Sarajevo

Odluka-o-izboru-ponudjaca-po-konkurentskom-zahtjevu-Promocija-turisticke-ponude-kroz-projekat-Zimska-carolija

Odluka-o-izboru-ponudjaca-po-konkurentskom-zahtjevu-Promocija-turisticke-ponude-KS-u-programu-TVSA

Plan JN za 2020. (Izmjene)

Plan-JN-za-2020.

Poziv-Advokatske-usluge

Poziv-Pruzanja-usluga-sistematskog-pregleda-uposlenika-TZKS-2020.god_

Poziv-Pružanje usluga internet oglašavanja

Poziv-Pružanje usluga oglašavanja na TV, printanim, elektronskim medijima i društvenim mrežama

Poziv-Pruzanje-hotelsko-ugostiteljskih-usluga-i-usluga-keteringa-za-potrebe-TZKS-2020.god_

Poziv-Pruzanje-usluga-organizacije-i-odrzavanje-konferencija-seminara-i-promocija-2020.god_

Poziv-Pruzanje-usluga-prevodjenja-2020.god_

Poziv-strucnog-usavrsavanja-2020.god_

Poziv-Usluge-FAM-tripa-2020.god_


 

2019

Ispravka-javnog-poziva-od-25.09.2019.

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-03.01.2019.

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca 9.4.2019.

Odluka-o-stavljanju-odluke-van-snage-i-poništenju-postupka

Odluka-o-usvajanju-žalbe-i-poništenju-postupka-07.01.2019.

Plan-nabavki-Turističke-zajednice-Kanona-Sarajevo-za-2019.

Poziv-Advokatske usluge

Poziv-Odnosi sa javnošću, krizno komuniciranje i krizni PR


2018

Informacija-o-pregovarackom-postupku-na-stranici

javni-poziv-advokatske-usluge

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-12.12.2018

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-22.11.18

odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-05.12.2018

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-od-16.11.2018

Odluka-o-izboru-ponuđača-za-zakup-korisničkih-računa

odluka-o-izboru-ponuđača

Odluka-o-ponistenju

Osnovni-elementi-ugovora

Plan-nabavki-2018.

O nama
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

MORATE POSJETITI

Top atrakcije

sebilj
Baščaršija i Sebilj

Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća...

cityhall
Vijećnica

Dolaskom austrijske vlasti javila se potreba za objektom u kom će biti smještena gradska vlada. Kao idealna lokacija za novu zgradu gradske uprave izabrano je područje srednjovjekovnog...

begova
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-beg je poznati namjesnik i dobrotvor Sarajeva, sin Ferhat-bega (Bosanca) i Seldžuke, kćerke sultana Bajazita II, koji je čitavo svoje bogatstvo poklonio Sarajevu i njegovim građanima...

saborna
Saborna crkva

Kako se povećavao broj pravoslavnog stanovništva u Sarajevu pojavila se i potreba za gradnjom nove crkve s obzirom na to da je Stara pravoslavna crkva postala tijesna.