Rad organa Turističke zajednice KS Povjerenstvo, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15
Vector01

RAD ORGANA TZ KS

2023

Hitne sjednice Nadzornog odbora TZKS – 2023.g.

Hitne sjednice Skupštine TZKS – 2023.g.

Hitne sjednice Turističkog vijeća TZKS – 2023.g.

 

Redovne sjednice Nadzornog odbora TZKS – 2023.g.

Redovne sjednice Skupštine TZKS – 2023.g.

Redovne sjednice Turističkog vijeća TZKS – 2023.g.

 

SJEDNICE ORGANA 2022

NADZORNI ODBOR

Poziv za drugu redovnu sjednicu Nadzornog odbora TZ KS_decembar 2022_TARIK PREDLOŽIO

Poziv za konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora TZ KS oktobar 2022 P

oziv za prvu sjednicu Nadzornog odbora TZ KS novembar 2022

SKUPŠTINA

Hitna

Poziv za IV ELEKTRONSKU SJEDNICU

Poziv za V ELEKTRONSKU SJEDNICU

Poziv za VI ELEKTRONSKU SJEDNICU

Poziv za VII ELEKTRONSKU SJEDNICU

Poziv za VIII ELEKTRONSKU SJEDNICU

Redovna

Poziv za IX redovnu sjednicu Skupštine

Poziv za V redovnu sjednicu

Poziv za VI redovnu sjednicu

Poziv za VIII redovnu sjednicu

Poziv za X redovnu sjednicu SKUPŠTINE

Poziv za XI redovnu sjednicu SKUPŠTINE

Poziv za XII.redovnu sjednicu

POZIV ZA VII REDOVNU SJEDNICU

TURISTIČKO VIJEĆE

Hitne

Poziv za I HITNU sjednicu Turističkog vijeća 25.10.2022_

Poziv za II HITNU sjednicu Turističkog vijeća_21.11.2022._

Poziv za III HITNU sjednicu Turističkog vijeća_21.11.2022._

Poziv za IV HITNU sjednicu Turističkog vijeća_16.12.2022.

Redovne

Poziv za I redovnu sjednicu Turističkog vijeća TZ KS juni 2022

Poziv za II redovnu sjednicu Turističkog vijeća TZ KS juni 2022

Poziv za III redovnu sjednicu Turističkog vijeća TZ KS septembar 2022

Poziv za IV redovnu sjednicu Turističkog vijeća 21.10.2022.

Poziv za konstituirajuću sjednicu Turističkog vijeća TZ KS juni 2022

Poziv za V redovnu sjednicu Turističkog vijeća 25.10.2022.

Poziv za VI redovnu sjednicu Turističkog vijeća_30.11.2022.

2021 i 2020

POVJERENSTVO-DEC2020-MART2021

REDOVNE-SJEDNICE-POVJERENSTVA-JANUAR-MART-2021

SKUPŠTINA-2020-I-2021

2020 i 2019

HITNE-TELEFONSKE-SJEDNICE-SKUPŠTINE_-2020

NADZORNI-ODBOR-2019-I-2020

POVJERENSTVO_TELEFONSKE-HITNE-SJEDNICE-2020_JUL-DEC (1)

POVJERENSTVO_TELEFONSKE-HITNE-SJEDNICE-2020_JUL-DEC

POVJERENSTVO-JULI-DECEMBAR-2020

PRVA-SJEDNICA-SKUPŠTINE-2019

SKUPŠTINA-REDOVNA-2019-i-2020

TURISTIČKO-VIJEĆE-2019-i-2020

O nama
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

MORATE POSJETITI

Top atrakcije

sebilj
Baščaršija i Sebilj

Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća...

cityhall
Vijećnica

Dolaskom austrijske vlasti javila se potreba za objektom u kom će biti smještena gradska vlada. Kao idealna lokacija za novu zgradu gradske uprave izabrano je područje srednjovjekovnog...

begova
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-beg je poznati namjesnik i dobrotvor Sarajeva, sin Ferhat-bega (Bosanca) i Seldžuke, kćerke sultana Bajazita II, koji je čitavo svoje bogatstvo poklonio Sarajevu i njegovim građanima...

saborna
Saborna crkva

Kako se povećavao broj pravoslavnog stanovništva u Sarajevu pojavila se i potreba za gradnjom nove crkve s obzirom na to da je Stara pravoslavna crkva postala tijesna.