Home Listing
Naziv Hotel Hills Email info@hotelhills.ba Kategorija Broj soba 330 Tip soba Broj apartmana 15 Ukupan broj ležaja cca 800 Dodatni sadržaji...
Kategorija Kategorija 11 Tip sobe Dvokrevetna soba Broj apartmana 6 Ukupan broj kreveta 55 kreveta Dodatni sadržaj...
kreveta Ukupan broj soba 11 Tip sobe Broj apartmana 11 Ukupan broj kreveta 30 kreveta Dodatni sadržaj...
Kategorija Ukupan broj soba 16 Tip sobe 11 double bed 1 one bed, 2 three bed Broj apartmana 2 Ukupan broj kreveta 33 kreveta Dodatni sadržaj...
Kategorija Ukupan broj soba 17 Broj apartmana 26 Ukupan broj kreveta 97 kreveta Dodatni sadržaj...