„Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba“ – stalna izložba Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine,
prvi put nakon 1992. g. otvara svoja vrata za javnost 20. oktobra 2021. godine.
U oktobru davne 1913. g., zvanično su otvorene nove zgrade Muzeja, a s njima i prvi stalni postav
prethistorijske izložbe. Ovaj stalni postav, četvrti po redu, kroz izbor najreprezentativnijih arheoloških
artefakata i savremeni muzeološki pristup, u skladu s novim naučnim spoznajama oslikava razvoj
materijalne i duhovne kulture ljudi s današnjeg prostora Bosne i Hercegovine tokom prethistorijskog
razdoblja.

 

Iz jedne od najvećih i najstarijih prethistorijskih zbirki u ovom dijelu Evrope, koja broji više od 100.000
predmeta, izdvojeno je oko 3000 arheoloških nalaza koji kroz posebno naglašene tematske cjeline
pružaju hronološki uvid u razvoj i slijed kultura prethistorijskih razdoblja.
Najraniji tragovi aktivnosti modernog čovjeka na ovim prostorima tokom starijeg kamenog doba
(paleolitika) dokumentirani su različitim oblicima kamenog i koštanog oruđa i oružja. Promjene u
organizaciji gospodarskog i društvenog života koje su uslijedile tokom mlađeg kamenog doba (neolitika)
odrazile su se i na materijalnim ostacima kultura koje karakterizira proizvodnja keramičkog posuđa kao i
nove tehnike u izradi kamenih izrađevina. Bakreno doba (eneolitik) karakterizira upotreba metala,
odnosno bakra koji je sve češće zamjenjivao kost i kamen u izradi oruđa i oružja. Tokom brončanog i
željeznog doba upotreba različitih izrađevina od bronce i željeza imala je dalekosežne posljedice za
daljnji razvoj ljudskih zajednica koje karakteriziraju novi oblici materijalne i duhovne kulture, razvoj
rudarstva i metalurgije, te sve izraženija socijalna diferencijacija.

 

Slijedeći tragove materijalne kulture, izložba „Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba“ ilustrira
svakodnevni život naučno identificiranih prethistorijskih zajednica – od kulture stanovanja, privrednih
aktivnosti do vjerovanja i umjetnosti, rekonstruirajući odnose unutar njih samih kao i veze s drugim
zajednicama. Ovom izložbom se naglašavaju opšta kulturna dostignuća, razvoj trgovine i tehnologije,
socijalni kontakti, razmjena iskustava, znanja i ideja, cijela dinamika života prostora koji je kroz dugo
razdoblje prethistorije bio intenzivno uključen, ili je u nekim aspektima čak oblikovao, društvene i
kulturne tokove ondašnjeg poznatog svijeta.

 

Izloženu građu prate odgovarajući tekstovi, crteži i fotografije,kao i prema autentičnim arheološkim
podacima izrađene rekonstrukcije prethistorijskih kuća, keramičkih i metalurških radionica i procesa,
koje za cilj imaju da posjetiocima olakšaju razumijevanje namjene, načina upotrebe i značenja pojedinih
predmeta u kontekstu svakodnevnog života u različitim prethistorijskim razdobljima.
U izradi stalnog postava „Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba“, osim kustosa Odsjeka za
prethistoriju i stručnjaka Odjeljenja za konzervaciju ZMBiH, učestvovali su i brojni drugi arheolozi,
restauratori, konzervatori, arhitekti i dizajneri, iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
Izložbom „Bosna i Hercegovina u prahistorijsko doba“ zatvara se krug poslijeratne obnove stalnih
izložbenih prostora Odjeljenja za arheologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Osvjetljavajući
pitanja geneze, razvoja, socijalnih, umjetničkih i uopšte društvenih odnosa u prethistorijsko doba, ova
izložba, zajedno s izložbama Bosna i Hercegovina u antičko doba i Bosna i Hercegovina u srednjem
vijeku, čini najvažniju, na naučnim temeljima uobličenu i zaokruženu cjelinu koja pojašnjava oblikovanje
kulturnog identiteta ljudi s prostora današnje Bosne i Hercegovine.

 

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama BiH, u periodu od 21.10. do
24.10.2021. godine građanima Bosne i Hercegovine i svim posjetiocima muzeja poklanja besplatan ulaz i
obilazak stalnih postavki, među kojima je i novootvorena prahistorijska zbirka.
Ulaz za posjetu radnim danima je od 10:00 do 19:00 h dok je vikendom radno vrijeme za posjetu od 10:00 do 14:00 h.

Please follow and like us: