Sarajevo, 8. septembar 2021 – Turistička zajednica Kantona Sarajevo (TZ KS) i USAID-ov projekt održivog razvoja turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) danas su potpisali Zajednički plana implementacija oporavka i razvoja turizma u Kantonu Sarajevo. Plan su potpisali Ibrahim Osta, direktor projekta USAID Turizam i Kenan Magoda, predsjednik Povjerenstva TZ KS.

 

Prema planu, USAID Turizam i TZ KS će sarađivati na ubrzanju oporavka turističkog sektora na predpandemijski nivo, međunarodnoj promociji brenda Bosne i Hercegovine, povećanju broja dolazaka i dužine boravka, stvaranju novih radnih mjesta u turizmu, širenju uloge TZ KS kao efektne organizacije za turističke razvoj i marketing, popravljanju efikasnosti i dosega promotivnih aktivnosti TZ KS, jačanju uloge Sarajeva kao centra turističkih aktivnosti u okolnim regijama, podršci marketinških i prodajnih kapaciteta turističke industrije, podizanju svijesti i tržišnoj atraktivnosti lokalne proizvedenih rukotvorina i osiguravanju bolje integracije poljoprivrednih proizvoda i resursa ruralnog turizma u ponudama koje promovira TZ KS. Zajedničkim planom implementacije određuju se uloge i odgovornosti te osigurava efektna i efektivna implementacija dogovorenih programa.

 

Kenan Magoda je istakao važnost ubrzanja oporavka turizma na predpandemijski period i otvaranje novih radnih mjesta: “Turistička zajednica KS zajedno s Vladom KS i Ministarstvom privrede na čelu s ministrom Adnanom Delićem strateški želi da razvija turizam, a samim tim i turizam kao privrednu granu s najvećim potencijalom za razvoj u Kantonu. Važno je da je Turistička zajednica KS-a prepoznala USAID turizam kao izuzetno važnog strateškog partnera u kreiranju strategije i izlaska iz ovog stanja u kojem je trenutno turizam”.

 

Također, istakao je da je veoma bitna stavka strategije kreiranje destinacijskog marketinga i sinergija sa lokalnom samoupravom: „Turistička zajednica KS ozbiljan je marketinški budžet usmjerila na digitalne medije u inostranstvu i regionu i PR kampanje. Također, u saradnji sa ZOI’84 radit ćemo javni poziv na formiranju zimskog kalendara dešavanja na lokalitetima Bjelašnica, Igman, Trebević, kako bi ove godine imali tačan raspored aktivnosti i dešavanja za svaki dan”. 

 

Ibrahim Osta izjavio je da je USAID-ov projekt održivog razvoja turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) započeo svoj rad u periodu kada je zbog pandemije BiH izgubila veliki broj međunarodnih turista, što se odrazilo na rad mikro i malih preduzeća, od kojih su neki morali i da skroz zatvore svoje biznise. „Kada smo uspostavili partnerstvo sa Federalnim ministarstvima i Turističkom zajednicom KS-a nalazili smo se u veoma nepovoljnoj situaciji jer je turizam bio veoma snažno pogođen COVID pandemijom. Izgubili smo 83% međunarodnih turista i radna mjesta, a mala i srednja preduzeća su smanjila ili potpuno obustavila svoje aktivnosti” kazao je.

 

Međutim, USAID Turizam je kroz mnogobrojne aktivnost odmah počeo aktivno da radi na oporavku sektora turizma u cijeloj BiH: „Kao odgovor na to uspostavili smo saradnju sa Turističkom zajednicom KS-a, sa Federalnim ministarstvima, te sa drugim turističkim zajednicama širom zemlje na izradi taktičkog plana oporavka, koji nam daje smjernice kako oporaviti turizam u kratkom periodu.“

 

Please follow and like us: