Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo Haris Fazlagić i direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Alan Bajić, u pratnji direktorice Sektora aerodromskih usluga Vedran Vikić Musić,  otvorili su redizajnirani turistički informativni centar (TIC) na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

Prateći rast broja putnika i uvođenje novih aviokonekcija na sarajevskom aerodromu, a koje su rezultat provedenih Javnih poziva Turističke zajednice KS, kao jedan od prioriteta za razvoj turizma prepoznajemo otvaranje TIC-a na atraktivnijoj lokaciji, čime će turistima odmah po dolasku na Međunarodni aerodrom Sarajevo biti omogućen pristup svim potrebnim informacijama za kvalitetan i ispunjen boravak u Kantonu Sarajevo.

 

Turistički informativni centri imaju značajnu ulogu u direktnoj komunikaciji sa turistima i pružanju tačnih i provjerenih informacija o smještajnim kapacitetima, aktuelnim dešavanjima i turističkim atrakcijama. Cilj je turistima koji dolaze iz cijelog svijeta približiti turističku ponudu i brojne specifične oblike turizma u Kantonu Sarajevo kroz digitalne i printane promotivne materijale, ali i prikupiti informacije o interesovanjima i očekivanjima turista radi poboljšanja turističkih sadržaja i prezentacije na međunarodnom tržištu, što će direktno dovesti do unapređenja kvaliteta usluga u turizmu i povećanja turističkog prometa.

 

TIC na Međunarodnom aerodromu Sarajevo radit će svaki dan, a radno vrijeme će biti prilagođeno zimskom i ljetnom rasporedu letova.

Please follow and like us: